محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

041-4145

اجرای عملیات نیرورسانی به شهرک صنعتی سلیمی تبریز

electricity power supplement project in Salimi Tabriz