محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

041-36690222

واحد توليد سيم و کابل

واحد تولید سیم و کابل

شرکت سازه های نوين تبريز در راستای تکميل سبد کالای مورد استفاده در شبکه های توزيع، علاوه بر تيرهای بتنی برق از سال 1387 با نام تجاری «سنتال» سيم های آلومينيومی با مغز فولاد (A.C.S.R) را به محصولات خود افزود و بلافاصله در فاز توسعه توليد، کابل های خود نگه دار فشار ضعيف، هادی های روکش دار هوايی (CC-A.C.S.R) و کابل های آلومينيومی فشار ضعيف زمين تک فاز و سه فاز (سکتور) را به بهره برداری رساند. سيم و کابل های اشاره شده منطبق بر دستورها و دفترچه های تعيين الزامات توانير توليد گرديده و دارای تاييديه شرکت مذکور نيز می باشد.

انواع کابل های توليدی:

1- سيم های آلومينيوم با مغز فولاد ACSR
2- هادی های آلومينيوم با مغز فولاد روکش دار CC-ACSR
3- کابل های آلومينيوم فشار ضعيف تک رشته MonoPhase (NAYY) AL/PVC/PVC
4- کابل های آلومينيوم فشار ضعيف سه فاز سکتور 3Phase/Null (NAYY) AL/PVC/PVC

واحد تولید انواع تیرهای بتنی برق H شکل