محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

041-4145

به باشگاه مشتریان خوش آمدید

از تمامی فعالیتهای شما در سایت قدرانی شده و امتیاز داده می شود. برای کسب سود بیشتر اکنون ثبت نام کنید. اگر قبلاً ثبت نام کرده اید، برای مشاهده مانده امتیاز خود وارد شوید.

باشگاه مشتریان

منافع امتیازات برای مشتریان ثبت شده

بعد از ثبت نام شما می توانید امتیاز کسب کنید که این امتیازات در زمان خرید محصول قابل تبدیل است. امتیازات، پاداش خرید شما در سایت می باشد و یکی از روشهایی است که در آن از مشتریان وفادار قدردانی می شود. شما می توانید به سهولت برای فعالیت خاصی که در سایت انجام می دهید از قبیل خرید کردن، امتیاز کسب کنید.